Gerechtelijke procedure

Het starten van een gerechtelijke procedure is voor ons geen doel op zich. Wij streven altijd naar een minnelijke oplossing zodat proceskosten worden voorkomen.

mr Gaby van Deursen

mr Gaby van Deursen
Huurrecht en vastgoed | Contractenrecht | Arbeidsrecht | Ondernemingsrecht | Incasso | Consumptief krediet
Neem direct contact op met Gaby
088-1668651 of gvandeursen@schuman.nl

Soms is een gerechtelijke procedure echter onvermijdelijk. Bijvoorbeeld omdat er een geschil is ontstaan waardoor een beslissing van de rechter nodig is. Of uw debiteur heeft al vele schuldeisers die beslag hebben gelegd op zijn vermogensbestanddelen. De vordering kan dan alleen verhaald worden door ook beslag te leggen en naar rato mee te delen in de opbrengst. Daarvoor is een vonnis van een rechter nodig. Schuman bedrijfsjuristen beheerst de kunst van het procederen als geen ander. U bent bij ons in goede handen.