Consumentenrecht

Zijn uw klanten veelal consumenten? Dan zijn er bijzondere regels waarmee u rekening moet houden. Consumenten worden in het recht meer beschermd indien zij zaken doen met bedrijven.

Indien u een product verkoopt aan een consument bent u verplicht om de consument van tevoren te wijzen op de kenmerken van het product, de wijze van betaling en de kosten. Bij een online aankoop geldt bovendien de regel dat de consument het recht heeft om binnen zeven werkdagen zonder opgave van reden het product kosteloos te retourneren. U mag als ondernemer niet van deze regels afwijken. Indien u diensten verleent aan een consument op basis van een abonnement dan mag u na afloop van de contractperiode niet onbeperkt stilzwijgend verlengen.   
 
Wilt u weten of uw werkwijze voldoet aan de regels van het consumentenrecht? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij checken graag of uw offerte, contract, algemene voorwaarden en factuur in overeenstemming zijn met het consumentenrecht en geven indien nodig praktische en bruikbare adviezen.