Verplichtingen AVG

Zoals u ongetwijfeld weet is op 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing geworden. Dit is een Europese regeling waardoor binnen de Europese Unie dezelfde privacywetgeving geldt.

Voor ondernemers brengt de AVG de nodige verplichtingen met zich mee. De vraag welke verplichtingen voor u gelden en in welke omvang hangt samen met de hoeveelheid persoonsgegevens die u verwerkt. In zijn algemeenheid geldt dat een register van verwerkingen moet worden opgesteld. Dit is een overzicht van alle persoonsgegevens die worden verwerkt en waarin onder meer staat vermeld met welk doel de gegevens worden verwerkt en hoe lang de gegevens worden bewaard. Door middel van een privacyverklaring dient u uw (potentiële) klanten te informeren over de wijze waarop u omgaat met persoonsgegevens.

Ook kan het zijn dat u een (externe) Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) moet aanstellen of bewerkersovereenkomsten moet sluiten met partijen die voor u persoonsgegevens verwerken.
 
Het is voorts goed om u ervan bewust te zijn dat uw klanten rechten hebben ten aanzien van de persoonsgegevens die u verwerkt. Zo kunnen zij door middel van een inzageverzoek verlangen dat u een overzicht verstrekt van alle persoonsgegevens die zijn verwerkt en met wie u deze persoonsgegevens heeft gedeeld.

Heeft u vragen over de AVG in relatie tot uw onderneming? Vraagt u zich af of uw onderneming AVG-proof is? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag. Wij kunnen tevens periodiek controleren of uw huidige beleid nog volstaat of dat aanpassingen nodig zijn. Tot slot kunt u ook bij ons terecht voor een externe Functionaris voor de gegevensbescherming.