Externe Functionaris voor de gegevensbescherming

Het kan zijn dat u een (externe) Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) moet aanstellen of bewerkersovereenkomsten moet sluiten met partijen die voor u persoonsgegevens verwerken.

Het zelf aanstellen van een FG brengt een hoop met zich mee. Schuman Bedrijfsjuristen beschikt over een FG die zij inzet bij haar klanten tegen een aantrekkelijk tarief. Hierdoor heeft u de zekerheid dat er een specialist met u meekijkt of uw onderneming AVG-proof is.