Ziekte en re-integratie

Indien u te maken heeft met een werknemer die langdurig ziek of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is geworden rusten op u als werkgever een flink aantal verplichtingen.
 

mr Gaby van Deursen

mr Gaby van Deursen
Huurrecht en vastgoed | Contractenrecht | Arbeidsrecht | Ondernemingsrecht | Incasso | Consumptief krediet
Neem direct contact op met Gaby
088-1668651 of gvandeursen@schuman.nl

De wet verplicht immers de werkgever (en de werknemer net zo goed) te bevorderen dat de werknemer weer op de werkvloer kan terugkeren. Hiertoe dient de werkgever bepaalde maatregelen te treffen of acties te ondernemen, zoals het opstellen van een plan van aanpak, waarin alle voor de re-integratie van de werknemer relevante informatie moet worden vermeld. Tevens is het belangrijk dat u op tijd de juiste maatregelen neemt.

Wordt niet voldoende of niet tijdig aan deze voorwaarden voldaan dan kan dat tot sancties tegen de werkgever leiden. Maar ook de werknemer dient zich te houden aan zijn re-integratieverplichtingen. Doet hij dat niet, dan bestaat onder omstandigheden de mogelijkheid voor een werkgever om een loonsanctie op te leggen aan de werknemer.