Wel of geen transitievergoeding

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid in 2015 zijn de regels voor ontslag aanmerkelijk veranderd.

mr Gaby van Deursen

mr Gaby van Deursen
Huurrecht en vastgoed | Contractenrecht | Arbeidsrecht | Ondernemingsrecht | Incasso | Consumptief krediet
Neem direct contact op met Gaby
088-1668651 of gvandeursen@schuman.nl

Een werknemer die twee jaar of langer in dienst is geweest, heeft in beginsel vrijwel altijd recht op een transitievergoeding. Dit geldt voor zowel vaste als tijdelijke contracten. Het maakt daarbij niet uit wat de reden is van het eindigen van de arbeidsovereenkomst.

Alleen bij een terecht ontslag op staande voet, ernstig verwijtbaar handelen van uw werknemer, een faillissement of een ontslag wegens pensioen is door de werkgever geen transitievergoeding verschuldigd aan de werknemer.